Tõnis Vilu “*** Voldid ja sakid…”

Voldid ja sakid
nagu hästi mängitud helinad

suuremad kui tervik
või osade killustik

vihikus öeldakse
püüa elulisema püüa ajatuma poole

mis puudutaks rohkemat
kui sa ise

öeldakse öeldakse öeldakse
vaikuse silmapiiri ees

mis see temasse puutub
iga samm on niigi juba suur kunst

üleeluline
alalhoitud kesktee

ja uni nagu suur puutüvi
kõrge ja kõige vahepeal

viluilma

Kogust “Ilma” (2014)
leidis Helle Kaarli