Einar Mar Gudmundsson “Visandid luuleteadusest”

Võibolla kerkivad sõnad
merest üles
kui vetelpäästetud.

Linnud ja kalad,
tiivad ja sabad,
nende keskel on inimene.

Mida sügavamale ma sukeldun,
seda kõrgemale lendan

Islandi keelest Arvo Alas, kogumikust “Kiirus vaikuse sees: luulet üheteitstkümnelt maalt” 2006
leidis Helle Kaarli