Valdur Mikita “Sõnasport” *

rändkarikas maa kõige lüürilisemale sportlasele

100 sõna jooks
200 sõna jooks
400 sõna jooks
800 sõna jooks
1500 sõna jooks
5000 sõna jooks
10 000 sõna jooks
sõnamaraton
sõnatõuge
sõnaheide
sõnahüpe
sõnavise
sõnapall
sõnagolf
sõnahoki
sõnapoks
sõnamaadlus
sõnaakrobaatika
sõnaliujumine
sõnamine

__________
* Võimalusi erinevate spordialade sõnastamiseks on lõpmatult suur hulk. Kõiki neid iseloomustab see, et mänguväljakud või mänguvahendid tuleb eelnevalt vastavalt uutele mängureeglitele literatuurselt kodeerida. Ma ei taha rikkuda poeetiliste spordisõprade rõõmu selliste mängude ülemäära täpse deskribeerimisega.

Ilmunud “Rännak impampluule riiki” (2001)
Leidis Tiina Sulg