Miina Hint “*** keel on kodu…”

keel on kodu
milles me elame
mõtleme ja aramastame
ja kui me hakkame
rääkima valesti
või ei räägi enam üldse
omas keeles
siis me hakkame ka elama
mõtlema ja armastama
valesti ja kui mitte
just valesti
siis niikuinii teisiti

hintomaenda

Kogust “Omaenda põrgus” (2015)
leidis Elle Kasemets

Miina Hint “*** maailm on süsteem…”

maailm on süsteem
kus sa võid mõtelda
ainult teatud mõtteid
ja rääkimise asemel vaikida
maailm on süsteem
kust sa ei saa
ka surmaohu korral pageda
ja ikkagi teevad
mõned hulljulged
vaatamata kõigele
ikka ja jälle katset

hintomaenda

Kogust “Omaenda põrgus” (2015)
leidis Elle Kasemets