Arakida Moritake “*** Just nagu tõuseks…”

Just nagu tõuseks
oksale varisend õis,
oi, sind liblikat!

haikud

Kogust “Haikud” (1997), tõlkis Uku Masing
leidis Ülle Nemvalts