Tiit Leito “Alina”

Pärdi muusika
helide kardin,
mis nii hõre
ja nähtamatu,
ripub akna ees
ja selle taga
puhub kevade
roheline tuul.

Muusika koob,
aina ja uuesti,
seda helide võrku,
mis läheneb, kaugeneb,
tiheneb ja hajub
nagu udu
suvisel heinamaal.

leitoolemiseolekud

Kogust “Olemise olekud” (2009)
leidis Helle Kaarli