Erkki Luuk “Ornitoloogi jälg”

1

käes oli juba
antud aastaajale omast
konkreetsust.
mööda põldu aga astus
selle omaniku jalg

2

onupoeg!

3

põld on sügav
ükskord ornitoloogi
ta neelas

4

põllu peal
põllu all
tegi oma elust
kokkuvõtte ornitoloog

5

üks eraldi käbi jäi
temast põlluservale maha.

6

põld on kumer
ega lindki sinna vist eriti mune

7

taresügavuses viibib talupoeg:-

8

kas teate:
öösiti levib maakeral
üks ahv

9

igal õhtul jälgitakse
nagu telesaadet
üht põlevat tikku
väävlitikkude toosist,
mille pärandas meile
ornitoloogi kuldne käsivars

10

täna õhtul kell 22
põleb üks tikk

11

ühel külmatooval kevadõhtul
kohtub talupoeg talupojaga –
inimesega, kes levitab minevikku

luukvalitud
Ilmunud luulekogus „Valgus tareaknas“, mis on üks osa Erkki Luugi ning Pideva ja Silmanähtava Pöögelmanni raamatukassetist „Valitud luuletused“ (2008). Soovitanud Mart Velsker.