Mihhail Lermontov “Ingel”

Kord lendas üks ingel öölaotuse all,
Laul vaikne suul helises tal.
Kuu, tähed ja pilved – kõik kuulama jäid
Neid helisid õnnestavaid.

Ta laulis, et kaunimat olla ei saa
Kui eedeni õndsusemaa,
Kus haljaste salude lõhnadevoos
Kõik patutud vaimud on koos.

Ta kandis üht hinge, veel sündimatut,
Maailma, kus mure ja nutt.
Ja jäädavalt noorele hingele siis
Jäi kõlama põue see viis.

Ja ringi uustulnuk all laotuse käis,
Rind kummalist igatsust täis.
Maa igavaid laule küll kuulis ta seal,
Kuid tröösti ei leidnud neist eal.

lermontov

Ilmunud M. Lermontovi kogus “Luuletusi” (1964, tõlkinud August Sang)
Leidis Tamara Kozõreva