Nikolai Baturin “***Talliuune külläkil kojan”

Talliuune külläkil kojan,
kohes usse alt tuisass lund,
vana taossa,
kos ellive kassipoja,
valgest obesest näive und:

sepp kabjarauda lei viimätse naala …
Tii tolmass, päiv läts laugele …
Tõive kassikse vanule taossile
miilde obese lämme kaala.

Ilmunud luulekogus „Sinivald“ (1990)
Soovitanud Mart Velsker

Advertisements