Tag Archive | Nikolai Baturin

Nikolai Baturin „Perspektiiv”

Mis lännu – tuu lännu;
kõrd kaoss jo kik.
Kik puu om kõrd kännu —
sii om tulevik.

Kõrd tuhmi om silmä
ku liisunu lombi;
ja süäme külmä
ku katakombi.

Kõrd mer om vaga
ku umbse järve;
lilli leinave taga
kaotatet värme.

Aig küüdse kõrd aap
planete perra —
Maast uvveste saap
incognita terra:

ei kannate enmb Maa
igijää press’mist —
kaop viimäne Mulgimaa
filosoof-pessimist.

Kogust „Sinivald” (1990)
leidis Ago Pärtelpoeg

Advertisements

Nikolai Baturin „Mennule”

Mis sa küll Mennu olet tennu —
ääss mulle sõbrass olet jäänu
Ek küll ka mia ei muud ole tennu
ku sulle samatsess sõbrass jäänu

Mis sa küll Mennu olet tennu —
nal’latsess näoss olet jäänu
Sina ek tääd miul ütelde Mennu
kos miu nal’lane nägu om jäänu?

Kogust „Kajokurelend” (1975)
leidis Ago Pärtelpoeg