Jyri Kork “Pööriöö”

Oksalt pudeneb valge
lumelammaste vill.
Puuriidas häälestab halge
kui klaverit tuulepill.

Kuu vajub valgesse lumme,
ymar ja hiilgav kui prees.
Rajad on tuisanud umbe
jälle me taga ja ees.

Kuuskede tuhandepäine
vahisalk seisab mäel.
Kaua me elus veel käime
päikese kurakäel?

Tähtede tulipähkleid
harveneb taevapuus.
Keset hangede mähkmeid
rabeleb hommik uus.

Kogumikust “Armastuse öö” (2011)
Leidis Elle Kasemets