Chalise “Eba6iglase uni”

rikkad n2evad ilusaud unen2gusid
vaesed v6ivad sellest vaid und n2ha

chalicev2rskekartul

Kogust “V2rske kartul” (2013)
leidis Reet  Auksmann