Maarja-Liis Mölder „*** valu tasub…”

valu tasub
andeks anda

andeks
mis ühel päeval
avaldub

ehk hoopis
ilusamal kujul

kogust „Miks teisi ei lööda” (2019)
leidis Kaja Kleimann