Vladislav Koržets “Sõnum”

Kes kunagi kuidagi kedagi,
see samuti seda ja todagi
ja kindlasti sihukest midagi
ja mitte niisama, vaid vägagi.

Eks minagi kunagi midagi
ja tõtt-öelda isegi vägagi,
võib-olla ma isegi sedagi,
kuid juba on rohtunud radagi.

Mu sõber, kui sinagi midagi
või kunagi kuidagi kedagi,
siis silmas pea kindlasti sedagi
ja mitte niisama, vaid vägagi.

vladislavkorzets

Kogust “Laulud või nii” (2016)
leidis Tiina Tarik

Vladislav Koržets “Laul rikkusest”

Anda saad seda, mis on.
On aga seda, mis saad
kõigest, mis olemas on —
mered ja metsad ja maad.

Mered ja metsaad ja maad —
on nemad sinugi sees?
On nemad sinugi sees
või oled ise seal ees?

Minema enese seest,
minema enese eest,
minema mine, siis saad
mered ja metsad ja maad.

korzertslauludvoinii

Kogust “Laulud või nii” (2016)
leidis Tiina Tarik