Ilmar Trull “Aasta”

Aasta läbi kestis aasta.
Noh ja nüüd on aasta läbi.
Seda aastat me ei taasta.
Mis on läbi, see on läbi.

Aasta otsa kestis aasta.
Noh ja nüüd on aasta otsas.
Seda aastat me ei taasta.
Mis on otsas, see on otsas.

Pole hullu, tuleb uus
juba jaanuarikuus.

Nagu mullu.

Kogust “Metsa toodi kuuseke” (2018)
leidis Ülle Nemvalts

Priit Aimla “24. detsember”

Küllap kõik on ühel nõul –
kõige kaunim aeg on jõul:
meie maal nii mitmel tõul
on kinkimise komme.

Siin on komme teises vältes –
tähenduses harjumus.
Sellest tekib Jõulu vältel
terav vastukarjuvus!

Kingitakse ju ka komme, –
kolmas välde, rõhuga! –
mis nii täna kui ka homme
sinu hambaid lõhuvad.

Välde on ju kah üks murdja,
segab sind kui satikas,
kui sa pole asjatundja
keeles ja grammatikas.

Ma ei väida öeldu najal,
et sa oled saamatu.
Aga vihjan: Jõulu ajal
k i n k i g e   k a   r a a m a t u i d.

Müügil on ka sporditarbed,
moodsad riided, uued lelud,
mis ka tänavusel talvel
kaunistavad Jõuluelu, –

kuid on väärtusi siin ilmas,
mis nii ruttu riknevad;
raamat hellitab su silma
hoopistükis pikemalt!

Raamatust “Jõulutunne ongi see“ (2002)
leidis Laili Jõgiaas

Eeva Park “Jaanuar”

Läks selgeks

läks külmaks

see oli hind

sellel vastsel valgusel

jää kattis õunu

ning

korraks läikis koltunud rohu ring lumekarrast

siis sulas kõik,

vajus longu sai porikd

jalge all

tulid mustavad ööd

tuli hommik tuhmall

kuid korraks läks selgeks

ja paistis kui uus

nagu jäämaitse õunas

õun jäävalges puus

raamatust “Ringmäng ehk aedniku 12 kuud” (2022)
leidis Eve Pormeister

Peeter Grünfeldt “Ootus”

Kallis jõuluke,
Tule rutuste,
Sind ma ootan juba ammugi! –
Tule ometi!

Iga aasta sa
Kuuse kaunima
Oled toond me’ kodukambrisse –
Tänu sinule!
Tänavu vist ka
Nõndasama sa
Meie tuppa kena kuuse tood,
Mulle õnne lood.

Sest siis rutuste
Tule, jõuluke,
Sind ma ootan juba ammugi,
Tule ometi!

Kogumikust “Täis tähti jumallapse põll” (1994)
leidis Tiia Isak