Tõnis Tootsen “*** on tühjust mis liidab…”

on tühjust mis liidab
ja tühjust mis lahutab

naabrite vahel paarsada meetrit
lagedat lumeluhta
ja nad astuvad teineteisele külla
kui sõbrad
naabrite vahel paarsada meetrit
tühje maju
ja nad hiilivad teineteisele külla
kui vargad

vaikusega sama lugu
linnalagedus ongi nagu
närviline vaikus
sinu ja võõra vahel
milles iga hädaga öeldud sõna
saab uueks kiviks
üha kasvavas müüris
kas polegi need kiiruga kerkivad linnamajad
natuke nagu ähmiga otsitud sõnad
mis omavahel kuidagi kokku ei klapi
ja üksteisele vastu räägivad
nende vahel piinlike pausidena
mõned üksikud pargid

aga metsik avarus on nagu
sind ja sõpra siduv rõõmus vaikus
harvad laused on selles
nagu armastusega ehitatud mõttekodukesed
mille palkidel on aega vajuda

Kogust “Uttu” (2021)
leidis Tiina Tarik

Tõnis Tootsen “*** inimesed võivad roomata…”

inimesed võivad roomata
sadu kilomeetreid
palverännakul püha templi poole
roomavad kogu tee
puudutades laubaga maad
otsmik verel
astumata sammugi

jumala jutule roomatakse

aga koju lähevad kõik jala või bussiga
kes siis k o j u  roomab

Kogust “Uttu” (2021)
leidis Tiina Tarik