Aime Hansen “*** Jälgi lindude lendu endas”

Jälgi lindude lendu endas.
Pane kaks lindu lendama
ja sulata nad siis üheks
ja üks muunda parveks
ja parvel olgu juht.
Jälgi lindude lendu endas.
Salajasi jõujooni tunneb parv.
Järgne.

Kogust “Kalade kuninga maa” (1988)
Leidis Helle Kaarli