Paul Haavaoks “Külaonulik”

Tea elunõkse
tea elukeerde
siis eal ei satu
sa aiaveerde
Veel enne kui sul
teegi selge
sa rihi rehve
ja määri telge
Kui  leiad üles
sa õige määrde
siis rohkem kogud
ka sukasäärde
Sa sõpru aita
nii jõudumööda
kuid hobust nagu
head venda sööda
Kui annad piitsa
kui annad kaeru
siis aina sõida
ja pea vaid naeru
Et mina olen
et mina olin
las muu kõik matab
su vankrikolin
Et päike paistaks
ja laine laksuks
suust kihvti sülga
vaid kättemaksuks
Tea elulaide
tea elukäärde
siis eal ei satu
sa seina äärde

haavaokspalumaa

Ilmunud kogus “Palumaa pedajad” (1974) ja “Suvised nurmed” (1984)
Leidis Aasa Sulg (Melliste raamatukogu)