Juhan Aru “*** võib-olla jään…”

võib-olla jään täna siia raamatute kõrvale
villasele vaibale
ei teagi, kuidas nii
aga hetkest, kui asetasin riiulisse raamatud
ei tahagi enam ära siit

midagi hoiab nende raamatute ligi
see pole vist paberilõhn, sest uued raamtud
hästi ei lõhna

aga siin istuks nagu paar sõpra
head sõbrad istuvad, vaikivad
ja ma kuulan nende hingamist

kogust “Oma olemise nägu” (2022)
leidis Tiina Tarik