Jan Rahman “Kõnõtraat”

Väläh külmetäs ja taivast satas lummõ
ütle mullõ uma telehvooni nummõr

hamõ’ ohukõ su säläh prunts om tummõ
ütle mullõ uma telehvooni nummõr

hammõst läbi paistus rõnnakõnõ kummõr
ütle mullõ uma telehvooni nummõr

Sis meil tulõva fiesta’  ja rokksummõr
ütle mullõ uma telehvooni nummõr

Sis ku külmetäs ja väläh satas lummõ
ütle mullõ uma telehvooni nummõr

Luulekogust “Vasõst vask” (1997)
Leidis Auli Käsik