Eeva Park “*** Täna öösel nad tulid …”

Täna öösel nad tulid
Hallid elevandid
Maa müdises
Kõik klaasid kukkusid tagasi liivateradeks
vein nõrgus marjadesse
maa müdises
kui nad hingasid sisse
avanesid uksed ristseliti
muru kasvas tagasi üle lävepakkude
radiaatorites kohises tõusuvesi
ülevalt alla ja alt üles voolates
sirutasid nad janused londid
pikkadeks pasunateks
nii õrnalt nii mahedalt puhusid
et keegi ei märgand
me aeglast lahkumist vaid
maa müdises tasa tasa

kogust “Oda jälg õhus” (2014)
leidis Eve Pormeister

Eeva Park “Pikal Pingil”

Vanad ilusad naised ütlesid tule ära tule meie seltsi
Tule istu siia pikale pingile
Me teeme sulle koha eneste keskele
sest kui meie läheme
siit üle pimeda
pead sina jääma
panema käed põlvedele
ja ütlema
olen ilus vana naine
pikal pingil
selle ilma serva pääl

kogust “Oda jälg õhus” (2014)
leidis Eve Pormeister

Eeva Park “August”

Sinu sügavas süleluses
mu keha oiatab tasa
lõhnates soo ja augustiõunte järele
Sinu sügavas süleluses
leian tee tähtedest tuksleva
täis hetkelist igavikku
Sinu sügavas süleluses
sünd ja surm kohtuvad
lõhnates soo
ja augustiõunte järele

raamatust “Ringmäng ehk aedniku 12 kuud” (2022)
leidis Eve Pormeister

Eeva Park “Jaanuar”

Läks selgeks

läks külmaks

see oli hind

sellel vastsel valgusel

jää kattis õunu

ning

korraks läikis koltunud rohu ring lumekarrast

siis sulas kõik,

vajus longu sai porikd

jalge all

tulid mustavad ööd

tuli hommik tuhmall

kuid korraks läks selgeks

ja paistis kui uus

nagu jäämaitse õunas

õun jäävalges puus

raamatust “Ringmäng ehk aedniku 12 kuud” (2022)
leidis Eve Pormeister

Eeva Park “Omamisinstinkt”

See

siin

on

minu

maa

pikuti

ja laiuti

kuulub ta

mulle

ostulepingu ja pärandiseaduse alusel

on ta

vastuvaidlematult minu

aga mu õunapuud kasvavad suureks

ja surevad siis

ükshaaval —

sibulõun, kuldrenett, valge klaar

ühel hääletul suveööl

närbuvad nende lehed

nagu puudutaks puujuured midagi,

mis on keelatud

ja raudkülm

ja ei kuulu

mitte kellelegi.

Kogumikust “Eesti tunne” (2018)
leidis Tiina Tarik

Eeva Park “*** Kui mäletada…”

Kui mäletada
siis rohelist rohtu kaljunukil
enne lendulibisemist
kui üldse
siis vaid neid
üheksat vaala meres
ja lendaja varju
seal kus vaalade mustad seljad
kerkivad ja vajuvad veest kui mäletada
siis seda
kuidas õhk vetrus
libisedes läbi valguse
kui kõike muud unustades
midagi veel mäletada
siis seda rohtu
rohelist

Kogust “Metsalise loits” (2018)
leidis Eve Pormeister

Eeva Park “Kas um tsirgukõsõl murõt …”

Taas kord olen mures su pärast
kuid ei oska palvetada ei sinu ei tema ega meie kellegi eest
kuigi tean sõnu
algusest peale
on need ajusagarate hallis tihnikus kui küps vili paradiisipuus
aga ma ei tea ikkagi kuidas päriselt paluda
teisiti kui mõeldes sinule ja talle
ja meile
kes me ju ei oska oma hädas paluda nii
et universum meile vastaks

Kogust “Metsalise loits” (2018)
leidis Eve Pormeister