William Butler Yeats “When You are Old” / “Kui oled vana”

Whenyou are old and gray and full of sleep,
And nodding by the fire, take down this book,
And slowly read, and dream of the soft look
Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,
And loved your beauty with love false or true;
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face.

And bending down beside the glowing bars,
Murmur, a little sadly, how Love fled
And paced upon the mountains overhead
And hid his face amid a crowd of stars.

yeatsluulet

Kui oled vana, hall ja õdangul
lee paistel tukud, siis siit raamatust
loe malbusest su pilgus säranust,
ja varjundeist, mis olid silmis sul;

Küll truult, küll reetlikult su rõõmu hetki
ja ilu armastati, üht meest võlus
ent sinu hing, mis üha rännuvalus,
ja sinu muutliku näo kurbusedki.

Ja kooldudes lee ääres madalale
sa sosista, kuis armastus läks varju
teispoole kõrgeid mägestikuharju
ja peitis täheparve oma pale.

William_Butler_Yeats

Ilmunud kogus “Luulet” (1990), tõlkinud Märt Väljataga (tõlge korrigeeritud 2013).
Leidis Piret Kiivit

William Butler Yeatsi foto on pärit siit.

William Butler Yeats “iiri sõjalendur aimab ette oma surma”

Ma tean, mu saatus tabab mind
Kord kohal kõrge pilverea.
Ei vihka vaenlasi mu rind.
Ei kalliks kaitstavaid ma pea;
Kiltartan on mu kodukurm,
Üks puruvaene kant on see,
Ei teda kurvasta mu surm,
Ei rõõmsamaks see teda tee.
Ei kannustand mind meelsus truu,
Parteid või möirgav rahvasumm,
Vaid pilvekeerisesse mu
Viis kõrge üksildane lumm.
Kõik läbi kaalutles mu meel:
Näen tühjust vaid, kui taha kaen
Ja tühjus vaid on paistmas eel,
Kui seda elu, surma vaen.

yeatsluulet

Tõlkinud Märt Väljataga
Eestikeelne tõlge on ilmunud W. B. Yeatsi kogus “Luulet” (1990)
Soovitanud Mart Velsker.