Minni Nurme “Lävel ema”

Lävel ema mõtesse on vajund
nagu hõbedane rannapaju,
pooled oksad maa ja pooled mere kohal,
tuul kord raevuselt, kord leebelt ladvas kohab.

Ema – mõtted üha kaugel merel
poja teedel, kes ta lihast ja verest –
oma südame just nagu pooleks jaotab
Paju õrna hõbevarju veele laotab.

Kogust “Metsõunapuu” (1963)
leidis Eve Pormeister

Minni Nurme ”Taliharjapäeval”

Puud ei liigu mets ei võppu
laotab võrku härmatis
sellel võrgul pole lõppu
lättesilmas kirmetis

Talveuni lumerahu
külmahambad säravad
päike maast ja merest lahus
aknad – jäätand ära nad

Hingeaur koob võrgu suule
jalg veab lumme vagu ja
sarnlen härmatanud puule –
rähn seal kukub taguma


Kogust ”Päev on aja aken” (2009)
Birgit Aljaste