Andra Jõgis “*** üks joon…”

üks joon
üks pilt
üks saatus

üks pilge
ma lõikan oma jooned ise
noaga ümber

vaiki mustlane
ma tean mis teen
need on minu jooned
& sina neid ei lausu

ma nean nad ise
selle kõrval oled
vaid amatöör

jogisteeklaas

Kogust “Teeklaas” (2013)
leidis Tiina Sulg