Peeter Grünfeldt “Ootus”

Kallis jõuluke,
Tule rutuste,
Sind ma ootan juba ammugi! –
Tule ometi!

Iga aasta sa
Kuuse kaunima
Oled toond me’ kodukambrisse –
Tänu sinule!
Tänavu vist ka
Nõndasama sa
Meie tuppa kena kuuse tood,
Mulle õnne lood.

Sest siis rutuste
Tule, jõuluke,
Sind ma ootan juba ammugi,
Tule ometi!

Kogumikust “Täis tähti jumallapse põll” (1994)
leidis Tiia Isak